INFORMACJE OBÓZ

Obóz Przelotowy GCC PRIEVIDZA 2018 będzie zorganizowany analogicznie jak w latach ubiegłych, będąc częścią dwuczłonowej imprezy składającej się z zawodów RZS klub A, oraz obozu w dn. 13-20.05.2018. Dni treningowe 10-12.05.2018. W dn 12.05.2018 godz 20:30 odbędzie się obowiązkowa odprawa bezpieczeństwa.

Obozowicze wezmą udział w procedurach identycznych jak zawodnicy tj. będą wspólne odprawy, meteo, przydzielanie zadań, wspólny grid, hole i lądowania. Obozowiczami będzie zajmował się instruktor, do którego zadań będzie należało zadbanie o wypełnienie potrzeb szkoleniowych poszczególnych pilotów. Do dyspozycji będziemy mieli dwumiejscowego JANUSa– własność KSS. Koszt ok. 130 zł/ godz. Piloci, którzy będą chcieli latać tym szybowcem proszeni są o zgłoszenie na adres elektroluxwlodawa@poczta.onet.pl z podaniem dni i ilości godzin, które chcieliby wylatać.

Do uczestnictwa zapraszamy szybowce, które mogą być kotwiczone, ponieważ mamy bardzo ograniczone możliwości hangarowania szybowców drewnianych.

Warunkiem uczestnictwa będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego w dniu rejestracji tj. 12.5.2018.

Opłata wpisowa

Opłatę wpisową ustalamy na PLN 300, lub ekwiwalent –  ok. EUR 75.- (wg bieżącego kursu).

Wpłat wpisowego będzie można dokonywać na miejscu w Prievidzy.  Wpisowe posłuży nam do pokrycia opłat związanych z organizacją Obozu na lotnisku w Prievidzy.

Hole:

Cena holi do 12.5.2018 i po 20.05.2018 będzie wynosiła EUR 2,5/min, natomiast w dn. 12-20.05.2018, EUR 30.- za hol na 600m QNE. Są to ceny AK Prievidza.

Kontakt organizacyjny:

Ryszard Bendkowski, tel 601301604, dah@interia.eu

W związku z przepisami słowackimi, które stanowią że od 1.1.2018 wszystkie radia muszą mieć separację 8,33 kHz (częstotliwość Prievidzy 122,155 kHz od 29.03.2018), do startu nie będą mogły być dopuszczone szybowce niemające zainstalowanego radia o takiej separacji, zgodnego z pozwoleniem radiowym danego szybowca.

Przepisy słowackie także wymagają posiadanie i używanie Flarmu na zawodach. Ze względu jednak  na specyfikę GCC (wspólne starty oraz trasy), usilnie nalegamy na wszystkich obozowiczów, aby Flarm posiadali, aby nie trzeba było na miejscu rozwiązywać problemów mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów.

Planujemy uruchomić nieformalne współzawodnictwo pośród uczestników obozu, poprzez umieszczanie plików .igc pilotów, którzy zechcą w tej zabawie wziąć udział, na GCUP (www.pl.gcup.eu). Zainteresowani proszeni są o wcześniejsze zarejestrowanie się na portalu. Przewidujemy nagrody dla najlepszych pilotów.

Na lotnisku jest restauracja Aerorest zapewniająca całodzienne wyżywienie, także jest pole namiotowo-campingowe, plac zabaw dla dzieci z basenem, w pobliżu ZOO i uzdrowisko Bojnice. Zakwaterowanie w okolicznych pensjonatach, do samodzielnej rezerwacji przez uczestników Obozu.